Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 21, 22. mai 2019RMP toimetus

Rööbiti rähklevad töötajad

Alles räägiti, et elame tõejärgses ühiskonnas. Nüüd siis puutuvad tööandjad kokku rööbiti rähklevate töötajatega. Põlvkond pärast Guuglit jagab end ühe, teise ja kolmanda seadme või platvormi vahel.

Tegelikult on ju rööprähklemisest olnud võimalik rääkida juba pikemat aega. Millal esimesed viited tööjõupuudusest meie teadvusesse jõudsidki? Ikka tubli mõned aastad tagasi. Ja kui töötajaid kusagilt võtta ei ole, siis jagatakse tööülesanded laiali olemasolevate vahel ja tekibki surnud ring erinevate ülesannete vahel hüplevatest töötajatest.

Pikalt selliste töötajatega ei kesta ja nemad isegi mitte, miks muidu kasvab aasta-aastalt tööstressist tingitud depressiooni diagnooside arv.

Head lugemist!
RMP.ee toimetus TÖÖÕIGUS

Osaline töövõime ja puhkus
Mis ta siis on, see osalise töövõimega töötaja puhkus? On see pikendatud põhipuhkus? Või on need lisapuhkusepäevad, mis töötajale antakse? Või on see lihtsalt osalise töövõimega töötaja põhipuhkus, mis on tavapärasest pikem ja millest 7 päeva hüvitamist on tööandjal võimalik taotleda n-ö riigilt? Millal tekib osalise töövõimega töötajal õigus 35päevasele puhkusele? Loe lähemalt..

Kuidas reguleerida andmete kaitse kaugtöö puhul?
Tööandja, kes on otsustanud ettevõttes rakendada kaugtöö vormi ning töötajad võivad teatud arv päevi nädalas töötada kodus, võiks koostada tavapäraste töökorralduse reeglite juurde ka kaugtöö korralduse reeglid. Üheselt mõistetavad kaugtöö korralduse reeglid ei tohiks jätta palju ruumi vaidlusteks nii ärisaladuse hoidmises kui ka andmete kaitses. Loe lähemalt..

Testi end: alaealised ja töö
Nii riigi, tööandjate, lastevanemate kui ka noorte endi huvides on, et noored saaksid juba varakult töökogemuse, mis aitab teha hariduse-ja karjäärivalikuid. Noorel, kes tahab töötada, peaks olema selleks ka võimalus. Võimalus on üks, aga reeglid, mida noore töölevõtmisel järgida, on teine teema. Testi lahendama..

Kuidas masinatega töötades terveks jääda?

Plahvatus viljaveskis oli tööõnnetus

Meeldetuletus aitas tõsta poolte kaubaveo ettevõtete töötajate palka

Palga avaldamine töökuulutuses suurendab kandideerimist

Tööturg on saavutanud tipu

Töötute arv Eestis kahaneb

KAS TEAD, et tööandja ei tohi alaealisega töölepingut sõlmida ega lubada teda tööle, mille tempo määravad masinad ja mille eest tasutakse vastavalt töötulemustele.

Allikas: töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud § 5 punkt 11


KÜSIMUS-VASTUS

Töötervishoiukontrollist keeldumine

Küsimus: tööandja teate kohaselt ootab ees tervisekontroll. Kas töötaja on kohustatud tervisekontrolli läbima? Kas töötajal on võimalus allkirjaga kinnitada, et võtab vastutuse tervisekontrolli mitteläbimise eest? Loe vastust..

Korteriühistu aastaaruanne


 RAAMATUPIDAMINE

Äritegevuse rahavood, otsene ja kaudne meetod
Äritegevus on majandusüksuse tegevus, mis genereerib põhiosa tuludest ja kuludest ning muud tegevused, mis ei ole investeerimis- või finantseerimistegevused. On oluline mõista, et investeerimis- või finantseerimistegevusega mitte seotavad rahavood kajastuvad alati äritegevuse (neto)rahavoogude hulgas. Loe lähemalt..

Näiteid investeerimistegevustest põhivaradega
Investeerimistegevusteks loetakse tegevusi, mis muudavad aruannet koostava majandusüksuse põhivarade või lühiajaliste finantsinvesteeringute koosseisu. Põhivaradena rahavoogude aruande investeerimistegevuse määratlemisel vaadeldakse varasid kõikides bilansi põhivarade rühmades. Loe lähemalt..

Kartulid ja apelsinid ehk mida teada suhtarvudest


Maire Otsus-Carpenter 30. mail 2019
Aastaaruande kiirabi: korteriühistu majandusaasta aruanne
Aule Kindsigo 6. juunil 2019
Uued reeglid töötamise registreerimisel alates 1. juunist 2019


 MAKSUNDUS


Pärimine ja maksuvõlad
Pärandiks saadud vara võib tähendada nii suurt rõõmu kui ka palju peavalu. Peavalu juhul, kui selgub, et päritud on ka pärandaja maksuvõlad. Viimaste tasumise kohustus aga pärijal on. Et vabaneda pärandaja maksuvõlgade tasumisest oma vara arvelt, on mõistlik teha pärandvara inventuur, millele tuginedes on võimalik esitada kohtule avaldus pärandvara pankroti väljakuulutamiseks. Loe lähemalt..

Tubakatoodete tuvastamis- ja jälgimissüsteem
Alates 20. maist 2019 rakendatakse üleeuroopalist tubakatoodete tuvastamis- ja jälgimissüsteemi. Edaspidi märgistatakse kõik tubakatooted tarbijapakendil kordumatu numbritest ja tähtedest koosneva tunnuskoodiga. Nõudeid kohaldatakse sigarettidele ja isevalmistatavate sigarettide tubakale alates 20. maist 2019 ning muudele tubakatoodetele kui sigarettidele ja isevalmistatavate sigarettide tubakale alates 20. maist 2024. Loe lähemalt..

Väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju

KÜSIMUS-VASTUS

Pärandina või kingitusena saadud aktsiate maksustamine

Küsimus: kas pärandina või kingitusena saadud aktsiad maksustatakse? Loe vastust..

RMP Suvekoolitus


 ETTEVÕTLUS

Milleks ja kellele tööandjapension?
Tööandjapension tähendab tööandja poolt täiendavate kogumispensioni maksete tegemist töötaja vabatahtlikku ehk kolmandasse pensionisambasse. Tegemist on täieliku kokkuleppega tööandja ja töötaja vahel nii maksete suuruse kui nende sageduse poolest, sest ühtegi riiklikku nõuet ega ettekirjutust sellele ei ole. Riikides, kus tööandjapension on kinnistunud, on see tavaline motivatsioonilisa töötasule. Loe lähemalt..

Uus seadus lihtsustab ärisaladuse kaitset
Ärisaladuse vargus - puudutagu see tooteid, teavet, andmebaase või muid ärisaladusi, võib mõjuda ärile laastavalt. Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eesmärk on ühtlustada ärisaladuse kaitse taset üle Euroopa Liidu. Ja kuigi kohtupraktika hakkab alles kujunema, siis suurendavad uued, senisest selgemad ja täpsemad nõudealused oluliselt tõenäosust, et ärisaladuse kaitsele suunatud meetmeid õnnestub edukalt kohtulikult maksma panna. Loe lähemalt..

Ettevõtted saavad nüüdsest eSTAT-s end teistega võrrelda

Turundusraadio: how to market research?

Kuula Vikerraadio saadet Ettevõtlusminutid: kuidas õpetada lastele ettevõtlust?

Kaubanduskonflikt halvendab maailma majanduskasvu väljavaadet

Rmp.ee leiud Riigi Teatajast - 20. nädal/2019

KÜSIMUS-VASTUS

Osaühingu ja füüsilise isiku vara ühinemine

Küsimus: mikroettevõtja soovib tegevuse lõpetada ning füüsilisest isikust omaniku vara ühendamist. Osaühingul puuduvad kohustused. Kas ühendamisel piisab lõpetamise otsuse vastuvõtmisest või on vaja ka notariaalset ühinemislepingut? Loe vastust..

Lisalugemist: OÜ või ASi ühinemisest füüsilise isiku varaga alates 01.01.2015
TÖR Koolitus


  ENIMLOETUD

  1. Testi end: töötamise registreerimine

  2. Töötasu arvestus, kui töötaja asus tööle poolelt kuult

  3. Tööandja poolt hüvitatavate prillide maksumus

  4. Arve esitamine kahe Eesti käibemaksukohustuslase vahel, kui töid tehakse Rootsis

  5. Töötamise registreerimine lihtsustatud korras  TÖÖPAKKUMISED

Töökuulutus
võtab tööle
RAAMATUPIDAJA

Töökuulutus
võtab tööle osalise koormusega
RAAMATUPIDAJA  MAKSUSKOOP


20.-26. mai


Hall, sõbrake, on kõik teooria, kuid haljas on elu kuldne puu.

Maikuu selgroog on murtud.

Käibedeklaratsioon sai esitatud, nüüd võiks justkui põlve sirgeks lasta, aga ei saa, sest pisut vähem kui pooleteise kuu pärast peab aastaaruanne koostatud, kinnitatud ja esitatud olema. Loe maksuskoopi..  Eriti soodne e-poes

raamat

39,24 € 6,54 €
raamat

20,23 € 9,94 €


  PÜSIVALT KASULIK


Projekti raames juhatuse liikme töö tasustamine

Füüsilise isiku ajutiste makseraskuste ajatamine  RUTIINIST VÄLJA


Missuguse jäljega lahkuvad töötajad sinu kui juhi juurest?
töölt lahkuma
Juhil on oma töötajate käitumisele äärmiselt suur mõju. Paljud autorid on öelnud, et hea juhi märk on, kui töötajad tunnevad, et konkreetse juhi alluvuses nad arenevad ja kui ühel hetkel ka lahkuvad, siis paremate inimeste või spetsialistidena. Loe lähemalt..

Tööandjad peavad harjuma rööprähklevate noortega
noored tööl
Esmakordselt on meie ees põlvkond, kes ei mäleta elu enne guugeldamist. Multitasking on uus normaalsus, mis tähendab, et tööandjatel tuleb harjuda kontorilaua taga rööprähklevate ja pealtnäha keskendumisvõimetute noortega. Loe lähemalt..
Naljanurk

Seda, kes kogub iga paberitükki, nimetatakse prahikogujaks. Aga seda, kes teeb igast paberitükist veel kümme koopiat, kutsutakse raamatupidajaks.
Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
4433 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis. 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks kirjutage LOOBUN raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee oma e-posti aadress, millele Te enam pakkumisi ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.