Nr 15, 8. aprill 2020


Vaata veebis


Reklaam

 
 
RMP.ee toimetus

RMP.ee toimetus
Tel: 6 848 110
E-post: toimetus@rmp.ee
 

Viirus, mis annab põhjuse puistata helikopteriraha

 

Seiskunud majandust lubatakse turgutada kopsaka rahasüstiga. Loodetavasti vaieldakse ja lepitakse kokku ikka eesmärgipärastes meetmetes ning piisavates summades. Aeg näitab, kuidas seekord kriisiga toime tuleme.

Järg kipub käest minema, mitmes kodukontori nädal see nüüd ongi.. Puhkepausid, konkreetne päevakava ja tervislik toitumine muutuvad järjest olulisemaks.


Ei tohi unustada, et vargsi läheneb tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev - 30. aprill. Kes veel oma kodanikukohustust ei ole täitnud, peab kolme nädalaga oma tulud-kulud kirja panema.

Päikeselist kevadet!

 

UUED DOKUMENDINÄIDISED!
- Töötasu vähendamise teade (eriolukorras) 3.90 EUR
- Keskmise töötasu maksmise teade (eriolukorras) 3.90 EUR


 
 

RAAMATUPIDAMINE

AastaaruanneCOVID-19 mõju kajastamine majandusaasta aruannetes

Kui raamatupidamiskohustuslase majandusaasta lõppes 31.12, siis COVID-19 levikust tingitud järgnevate sündmuste osas on tegemist "mittekorrigeeriva aruandekuupäevajärgse sündmusega", mida ei kajastata lõppenud aruandeperioodi bilansis ja kasumiaruandes, vaid avaldatakse lisades, juhul kui see on oluline. Mittekorrigeerivast sündmusest võib saada korrigeeriv sündmus pärast aruandekuupäeva. Loe lähemalt..

 

Raamatupidaja kutseeksamid 2020. a kevadel toimuvad 30. mail

Kutseeksamitele registreerimine on avatud ja taotluste vastuvõtt lõppeb 8. mail 2020 kell 18.00. Loe lähemalt..

Aitame tudengit! Isikuandmete kaitse seadusega seotud muutused ning raamatupidamine

KÜSIMUS-VASTUS

 

Mis on ja mis ei ole algdokument?

Küsimus: mis on ja mis ei ole algdokument raamatupidamise ja ettevõtluseks tehtud kulu mõttes? Kas omakäelist selgitust võib lugeda algdokumendiks? Või on algdokument vaid arve või sellele sarnanev kviitung? Loe vastust..

 

 

Otseülekanne Eesti raamatupidajate KONVERENTSIST!


Meie 29. aprilli konverentsi tehniliseks partneriks on ettevõte Eventech, kes on varustatud Eesti suurima tehnikapargiga ja töötanud välja täiesti uudse online konverentsi lahenduse.

konverents

ENIMLOETUD

  1. Töötasu vähendamine ja selle ajakava

  2. Trahv pesemata käte eest

  3. Eriolukorrast tingitud maksuinfo küsimused ettevõtjatele

  4. Korteriomanike üldkoosolek vs koroonakarantiin

  5. Kas riik peab eriolukorras ettevõtjale tekitatud kahju hüvitama?
 
 

KAS TEAD, et sihtasutuse juhatus esitab heakskiidetud majandusaasta aruande nõukogule kinnitamiseks nelja kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Alus: sihtasutuste seadus § 34 lg 2

 
 
Arvekeskus
 
 

TÖÖÕIGUS

KoosolekSuurel reedel ja ülestõusmispühade 1. pühal töötamisest

Reede, 10. aprill on suur reede, mis on riigipüha ja puhkepäev. Samuti on riigipüha ja puhkepäev ülestõusmispühade 1. püha, mis sel aastal on pühapäeval, 12. aprillil. Suurele reedele ja ülestõusmispühade 1. pühale eelnevat tööpäeva ei lühendata. Riigipühal tehtava töö eest makstakse kahekordset töötasu. Loe lähemalt..

 

Töötasu hüvitis töötukassast

Töötasu hüvitise taotlus tuleb esitada töötukassa iseteenindusportaalis e-töötukassa, taotluste vastuvõtmine algab esmaspäeval, 6. aprillil. Taotluse esitab tööandja või volitatud isik. Hüvitis kantakse töötaja pangakontole. Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Loe lähemalt..

Taotluse vastuvõtt on alanud

Töötasu hüvitise väljamaksmine ja taotlemine - TASUTA veebikoolituse järelvaatamine

 

Koroonaviirus kui bioloogiline ohutegur

Kõikide tööde korral, kus esineb bioloogiliste ohuteguritega kokkupuute oht, peab tööandja töökeskkonna riskianalüüsi käigus kindlaks määrama töötaja nakatumisohu laadi, suuruse ja kestuse ning sellest tulenevalt hindama riski töötaja tervisele ja võtma tarvitusele vajalikud ennetusabinõud. Loe lähemalt..

 

Kriisimurdja tasuta veebiseminaride sari alustab 9. aprillil töösuhete ja lepingute teemal

Levimas on palgakonto pettused

Riigikogu lükkas tagasi ettepaneku maksta haigusraha esimesest päevast

 

KÜSIMUSED-VASTUSED

Töötasu ajutise vähendamise vormistamine

KÜSIMUS: ettevõtte käive on klientide nappuse tõttu oluliselt vähenenud. Tööandja otsustas töötajate töötasu vähendamiseks rakendada töölepingu seaduse § 37 lg 1 võimalust esialgu üheks kuuks. Kas tööandja peab töötasu ajutise vähendamise kohta sõlmima töötajatega töölepingu lisa? Loe küsimust edasi ja vastust..

Puhkusetasu arvestamine, kui saadakse töötasu hüvitist töötukassalt

KÜSIMUS: tööandja vähendas töötasu töölepingu seaduse § 37 alusel ning töötaja on saanud töötukassalt töötasu hüvitist. Kuidas tuleb sellises olukorras arvestada hiljem puhkusetasu? Loe küsimust edasi ja vastust..

Äriühingu juhi töötuna arvele võtmine

KÜSIMUS: töötaja töötab ettevõttes A töölepingu alusel. Töötaja koondatakse mais. Ta on ettevõtte B omanik ja juhatuse liige. Ettevõttest B juhatuse liikme tasu ta ei saa, kuid on saanud isikliku sõiduauto kompensatsiooni. Kas ettevõttest B isikliku sõiduauto kompensatsiooni makseid võib saada perioodil, mil taotletakse töötuskindlustushüvitist? Loe vastust..

Kuidas kaitsta autoriõiguseid töösuhetes?

Autoriõigus on õigus intellektuaalsele loomingule. Autoriõigus tekib automaatselt ega vaja registreerimist vms dokumendi täitmist ja registrisse kandmist. Oluline on eristada isiklikke õiguseid, mis on seotud autori isikuga, ning varalisi õiguseid, mis teatud juhtudel lähevad automaatselt tööandjale üle. Loe edasi..

 
 

Säästa silmi ja selga. Õpi kaugkoolituses!
LIITU Tartu Ülikooli majandusarvestuse SUVESEMESTRI programmiga 27. aprillini.
Vaata kursuseid SIIT.

 
 

RAAMATUD istuva töö tegijale :)

 
 
Raamat Raamat

Istumine teeb haigeks

Selg sirgu

 
Raamat Raamat

Kontoritöötaja terviseraamat

Pilatese harjutused seljale

 
 

MAKSUNDUS

Tolli- ja käibemaksuvabastus ei laiene müügi eesmärgil imporditud kaitsevahenditele

Maksu- ja tolliamet juhib tähelepanu, et ajutine tolli- ja käibemaksuvabastus kolmandatest riikidest imporditud meditsiiniseadmetele ja kaitsevahenditele kehtib kaupadele, mis imporditakse riiklike organisatsioonide, sealhulgas riigiasutuste ja avaliku sektori asutuste poolt või nende nimel. Loe lähemalt..

 

Tööjõu vahendamine ja lähetused

Tööjõurendis oleva isiku maksuvaba päevaraha maksmise ning töölähetusse saatmise võimalus sõltub töö tegemise reaalsest asukohast ja töö tegemise ajast. Isikut, kes töötab püsivalt väljaspool oma alalist elukohta kindlas kohas, ei saa käsitleda lähetuses olevana. Loe lähemalt..

 

Maksuhalduri tasuta veebiseminar "Eriolukorrast tingitud maksumuudatused"

Digiväljaannete käibemaksu määr langeb 9 protsendile

Lisaeelarve meetmed ulatuvad aktsiiside langetusest II samba maksete ajutise peatamiseni

 

MAKSUSKOOP

6.-12. aprill 2020

Käesolev töönädal on tavapärasest lühem. Reede on riigipüha ja puhkepäev! Tööandjal puudub kohustus lühendada sellele eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.

Reedel
, 10. aprillil on kohustus esitada järjekordne tulu-, kohustusliku kogumispensionimakse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon TSD ning tasuda vastavad maksud ja maksed.
Reedeseid toimetamisi saab täita esmaspäeval.
Loe maksuskoopi..

Kuidas saan MTA-lt Töötukassa jaoks esitatava tõendi käibe kohta?

 
 
Uku
 
 

ETTEVÕTLUS

Kaughasartmängu korraldamine

Kaughasartmäng on hasartmängude korraldamise viis, kus mängu tulemus selgitatakse elektroonilisel seadmel ja mängija saab mängus osaleda elektroonilise sidevahendi, sealhulgas telefoni, Interneti ja ringhäälingu vahendusel. Põhirõhk on tulemuse selgitamisel ja seetõttu ei peeta kaughasartmänguks mängu, mille korraldamisel kasutatakse elektroonilist sidevahendit üksnes panuse vastuvõtmiseks. Loe lähemalt..

 

Ajutise tervisedeklaratsiooni juhend

Ettevõtjad said eriolukorras kasutamiseks ajutise tervisedeklaratsiooni, et oleks võimalik lihtsustatud korras inimesi tööle võtta. Tööandja on kohustatud tegevusaladel, kus töö iseärasused võivad soodustada nakkushaiguste levikut, nõudma tööle asujalt tervisetõendit. Loe lähemalt..

 

Ohutu kaugtöö nõuanded ettevõtetele ja töötajatele

Europol on ettevõtetele ja nende töötajatele kokku pannud väärt nõuanded, mida praeguses kriisiolukorras, kus kaugtöö on üks levinumaid töötamisviise, arvesse tasuks võtta. Loe lähemalt..

 

Eriolukorra mõju majandustegevusele tunneb 79 protsenti ettevõtetest

Notariaalse kaugtõestamise võimalused laienevad oluliselt

Kuula Marketingi Instituudi Turundusraadiot: How to create a perfect LinkedIn profile?

TARKVARA

Merit Uku

Majandusaasta aruande koostamine Meritis

Uku toetab eriolukorra ajal ettevõtjaid

ERAISIK

Osalise ja puuduva töövõime, püsiva töövõimetuse ning puuete kestust pikendatakse

Muudatus puudutab inimesi, kelle töövõime, püsiva töövõimetuse või puude otsus lõpeb ajavahemikul eriolukorra kehtestamisest kuni 2020. aasta augusti lõpuni. Loe lähemalt..

 

Inimõigused pausil

Euroopa Inimõiguste Konventsioon ei ole lihtsalt üks rahvusvaheline leping. See on 47 riigi ühine kokkulepe sellest, milline peaks olema minimaalne standard üksteist austava, demokraatliku ja hooliva ühiskonna puhul. Tänaseks on kuus riiki, sealhulgas Eesti, osaliselt peatanud konventsiooni kehtivuse koroonapandeemia tingimustes. Loe lähemalt..

 

Harjutused puhkepausideks

Järg kipub lausa käest minema, mitmes kodukontori nädal see nüüd ongi käsil… Puhkepausid on olulised, ka kodukontoris, et istumisest mitte täiesti kangeks jääda. Loe lähemalt..

 

Allkirjade valideerimiseks tuleb uuendada DigiDoc4 klienti

Eriolukorras hakkavad kehtima täiendavad nõuded hoonete õhutamisele

 

RUTIINIST VÄLJA

 

Tasakaalustatud toitumine ja liikumine kodukontoris

Paus

Koroonaviiruse laialdane levik on enamuse osa kontoritöötajatest tänaseks kodukontoritesse sundinud. Harjumine tavapärasest erineva töökeskkonnaga on suurel osal inimestest moel või teisel juba toimunud, kuid häid nippe pole kunagi palju. Südamekuul jagatakse mõningaid nõuandeid, et ennetada haigusi ja tugevdada immuunsust. Loe lähemalt..

 

 

 

OSKA uuringud näitavad, millistel erialadel on tulevikus raske tööd leida

OSKA

Tööturgu mõjutavad demograafilised, tehnoloogilised ja geopoliitilised muutused. Töökohti ja töötajate oskusi mõjutavad rahvastiku vananemine, masintööjõu kasutamine, 5G interneti tulek ning suurandmete laialdane rakendamine, niisamuti perspektiiv, mille järgi muutub tulevikus energiatootmise olemus. Loe lähemalt..

Naljanurk
Head uudised kõigile, kes pikisilmi vaba päeva on oodanud! See nädal on suur reede, mis tähendab, et reedene päev on vaba päev. Tööle ei pea minema ja kõik saavad lõpuks ühe lõõgastava päeva koos perega kodus veeta.


Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga SIIN!
4722 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis.

 
 Koolitused


Foorum


E-pood


Uudised


Otsing

 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee üldaadressile info@rmp.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis
andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee