Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 16, 17. aprill 2019RMP toimetus

Analüüsioskus aitab saada paremaks

Et olla oma ametis parem, siis ühed tegelevad pideva eneseanalüüsiga. Teised näevad vaid pindu teise silmas, aga palki enda omas mitte ehk lihtsam ja turvalisem on tegeleda teiste kui endaga.

Kolmandad aga pusserdavad suhtarvude kallal. Võrdlevad ühtesid numbreid teistega. Analüüsitulemustest selgub, kas ettevõte järgnevad kolm kuud üle elab või mitte või on ettevõtte krediidivõimekus ikka piisav, et uue tootmishoone püstitamiseks finantseerimine saada.

Olgu üks, teine või kolmas, kui tulemust ei teadvustata ja vajalikke korrektuure ei tehta, siis ei ole kasu ei enese-, teiste ega ettevõtte näitajate analüüsist.

Head lugemist!
RMP.ee toimetus TÖÖÕIGUS

Suur reede ja ülestõusmispühade 1. püha on riigipühad ning puhkepäevad
Tulenevalt töölepingu seaduse paragrahvist 53 kohustub tööandja lühendama kolme tunni võrra uusaastale, Eesti vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva. Seega tasub meeles pidada, et neljapäev, mis eelneb suurele reedele, ei ole seadusest tulenevalt lühendatud tööpäev. Loe lähemalt..

Lepitusmenetlus töövaidluskomisjonis säästab närve
Lepitusmenetlus ja vaidluse lahendamine on oma olemuselt ja põhimõtetelt väga erinevad. Esimene lahendus tööelu probleemidele võiks alati olla omavaheline suhtlus ja sobivate kompromisside otsimine organisatsiooni sees. See eeldab, et vähemalt üks pooltest on valmis tegema esimese sammu ehk ettepaneku, kuidas probleem võiks tema arvates laheneda. Kahjuks ei ole meie kultuuris kombeks lepitust otsida. Loe lähemalt..

Testi end: õppepuhkus
Kevad seostub sageli töötavate üliõpilastega, kes oma eriala lõpetamiseks vajaliku töö kirjutamisega tegelevad. Sealjuures saadab õppijat mõnikord meeleheide. Aga et see tunne ei muutuks valdavaks, on võimalik kasutada õppepuhkust. Õppepuhkus on aeg, mida töötaja saabki kasutada eesmärgipäraselt oma koolitööde tegemiseks või eriala lõpetamisega seotud töö kirjutamiseks. Toimetus on koostanud testi, mille lahendamisel saate kontrollida oma teemakohaseid teadmisi. Testi lahendama..

Töötajad on hakanud eelistama väiksemat töökoormust

Tervisekontrolli korraldus ning tööõnnetuste uurimine ja teavitamine

Töökeskkond peab olema ohutu ja töötaja tervist hoidev

Tuberkuloosi mitu nägu

KAS TEAD, et sel nädalal on kaks riigipüha - suur reede (19.04) ja 1. ülestõusmispüha (21.04). Seega, kui töötaja teeb graafikujärgselt tööd reedest pühapäevani, siis tuleb talle maksta töötundide eest, mis langevad reedele ja pühapäevale, maksta kahekordset töötasu. Laupäevased töötunnid tasustatakse tavapäraselt.

Allikas: töölepingu seaduse § 45 lõige 2


KÜSIMUSED-VASTUSED

Põhikohaga töötaja asendaja lepinguline töösuhe

Küsimus: tööandja sõlmis töötajaga võlaõigusliku lepingu ajutiselt eemaloleva põhitöökohaga töötaja asendamiseks. Põhitöökohaga töötaja töötab töölepingu alusel. Töötingimused ja töötasu on asendajal samad, tööaeg 40 tundi nädalas kindlal kellaajal. Kas on õige, et asendajaga sõlmiti võlaõiguslik leping, mitte tööleping? Loe vastust..

Kauba laadimistöödel tuleb saavutada kokkulepe

Küsimus: töötan autojuhina kaubajaotusvedudel, kus kaup jaotatakse laiali erinevate klientide juures. Auto on suur ja tagaluugiga ning kaupa kuni kaheksa tonni. Kauba mahalaadimisel on mitmel korral olnud arusaamatusi klientide tõstukijuhtidega. Korra olen isegi kukkunud, kui tõstukiga pihta sain. Mida peaks tegema, et hullemaid õnnetusi ei juhtuks? Loe vastust..

KUTSE


 RAAMATUPIDAMINE

Investeerimistegevuste rahavood
Investeerimine on tegevus, millega omandatakse või võõrandatakse põhivara või lühiajalisi finantsinvesteeringuid. Olenemata rahavoogude aruande koostamise meetodist kajastatakse investeerimistegevuste raha laekumisi ja makseid üldreeglina brutona, st tegevuste olulisemate rühmade lõikes laekumised ning väljamaksed eraldi kirjetena. Loe lähemalt..

Eesti Raamatupidajate Kogu kutsub raamatupidajaid taotlema kutsetunnistust
Raamatupidaja kutsetunnistus on kvaliteedimärk, mis annab tööandjale kinnituse raamatupidaja oskustest ja teadmistest. Raamatupidaja peab oma pädevuselt, oskustelt ja suhtumiselt olema oma juhile võrdväärne partner, mis aga tuleb kogemustega, mis mängivad kutsetunnistuse saamisel olulist rolli. Et kutseeksamit sel kevadel sooritada, tuleb dokumendid esitada hiljemalt saabuval suurel reedel. Loe lähemalt..

Eesti hakkab kasvavat metsa kajastama lõpetamata toodangu varuna

Aitame tudengit! Käsitsi töö maht raamatupidamise protsessides

Eesti raamatupidajate konverents "Kevadmissioon 2019" toimub juba järgmisel neljapäeval, 25. aprillil

Arveldaja OÜ pakub tööd PEARAAMATUPIDAJALE. Vaata lähemalt.. MAKSUNDUS


Säilitaks maksurahu, aga kaotaks rumalused
Eelmisel aasta jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mis puudutas dividendide maksulangetust kolme aasta keskmise kasumijaotise ulatuses. Segane, sisutu ja peaaegu kõigile kahjulik muudatus, mis vajab ärakaotamist. Kolme aasta keskmise dividendi madalamast määrast ja füüsilistelt isikutelt täiendavalt kinnipeetavast tulumaksust kõnelemine jooksutab juhtme kokku ka kogenud maksunõustajatel, rääkimata siis potentsiaalsetest investoritest. Loe lähemalt..

Soome tuludeklaratsioon ja maksustamisotsus
Soomes töötades saadetakse eeltäidetud tuludeklaratsioon inimestele postiga märtsis või aprillis. Tuludeklaratsioonis on andmed eelmise aasta tulude, maksude ja mahaarvestuste kohta. On oluline, et tuludeklaratsioonis olevad andmed vaadataks üle, sest lõplik maksustamine toimub deklaratsiooni andmete alusel. Loe lähemalt..

Soome tuludeklaratsiooni täites võib säästa puhkusereisi jagu raha

Kuula Kuku Raadio saadet Maksumaksja: teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine


KÜSIMUS-VASTUS

Juhatuse liikme majutuskuludelt sisendkäibemaksu mahaarvamine

Küsimus: ettevõtte juhatuse liige viibib kolmepäevasel Eesti-sisesel töölähetuses. Töölähetuses viibimise ajal kasutatud majutusteenuse arve sisaldab käibemaksu. Käibemaksuseaduse § 30 lõike 2 alusel saab sisendkäibemaksu maha arvata, kui on tegemist töölähetuses viibivate töötajate majutamisega. Kas sisendkäibemaksu võib maha arvata? Kas juhatuse liige läheb samuti selle mõiste alla? Loe vastust..


 Uued HOMMIKUSEMINARID

Aule Kindsigo

3. mail 2019
Dividendide maksmine, maksustamine ja deklareerimine
Katrin Sarap 17. mail 2019
Töötasu arvestuse aluseks olevad dokumendid ja andmekaitse
Aule Kindsigo 6. juunil 2019
Uued reeglid töötamise registreerimisel alates 1. juunist 2019


 ETTEVÕTLUS

Kes peavad järgima rahapesuvastaseid reegleid?
Praeguseks on selge, et pangad ja finantsasutused peavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust järgima. Lisaks finantsasutustele laieneb seadusest tulenev nõue nii mõnelegi teenuse osutajale, kes on selleks kohustatud isikuks. Nende hulka kuuluvad nii audiitorid kui ka raamatupidajad. Loe lähemalt..

Ametiasutuste töötamine suurel reedel
Pühade ja tähtpäevade seaduse paragrahvis kaks on märgitud, et suur reede on riigipüha ja puhkepäev, mis tähendab, et suletud on sel päeval ka ametiasutused. Loe lähemalt..

Eesti ettevõtetelt peteti märtsis meiliteesklusega välja 80 000 eurot

Turundusraadio: redefining marketing

Maksete liikumine ülestõusmispühade ajal

Rmp.ee leiud Riigi Teatajast - 15. nädal 2019


KÜSIMUSED-VASTUSED

Isikuandmete edastamine ettevõtja poolt Ühendkuningriiki leppeta Brexiti korral

Küsimus: mida teha leppeta Brexiti korral, olles ettevõtja, kes edastab isikuandmeid Ühendkuningriiki? Loe vastust..

Inimesel on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta töödeldakse

Küsimus: kas andmetöötleja peab andma inimesele infot tema andmete töötlemise kohta? Loe vastust..
Tartu Ülikool


  ENIMLOETUD

  1. Majandusaasta aruande näidised ja abimaterjalid (2018. a aastaaruanne)

  2. Õppepuhkus - mida tööandja peab teadma

  3. Ületundide hüvitamine välislähetuse korral

  4. Näiteid finantseerimis-
    tegevustest omakapitali instrumentidega


  5. Kui palju väheneb töövõimetuslehel olles sissetulek erinevates Balti riikides?  TÖÖPAKKUMISED

Töökuulutus
võtab tööle
RAAMATUPIDAJA

Töökuulutus
Arveldaja OÜ võtab tööle
PEARAAMATUPIDAJA  MAKSUSKOOP


15.-21. aprill


Kauneim keel koosneb enamasti lihtsatest sõnadest.

Kolmapäeval on 2019. aasta esimese kvartali keskkonnatasude deklareerimise ja tasumise aeg.

Reedel, 19. aprillil tähistame kristlikku püha suurt reedet, mis on ühtlasi riigipüha ja puhkepäev. Tasub tähele panna, et tööandjal puudub kohustus lühendada sellele eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.

Pühapäeval, 21. aprillil ülestõusmispühade 1. pühal, mis on riigipüha ja puhkepäev, tähistame kevadpüha, munapüha, kiigepüha jne. Loe maksuskoopi..  PÜSIVALT KASULIK


Kuidas määrata põhivara amortisatsiooninormi?

Avalduse koostamine töövaidluskomisjonile  RUTIINIST VÄLJA


Kuhu kulub 40 miljonit vanaduspensioni rahast?
pensionist
Eestis leidub kutsealasid, mis võimaldavad varem pensionile jäämist ja soodustingimustel pensioni saamist. Kui teie ametinimetus on pinnariisuja või rasvasulataja, traaditõmbaja või nahasiluja, siis teadke, et soodustingimustel vanaduspension on teile tagatud. Loe lähemalt..

Ametid, mis lähemal kümnel aastal nälga ei jäta
ametid
Kui ametit valides ainult oma huvisid silmas pidada, võib tulevikus ka nälga jääda, sest on ilmne, et see, mis on südamelähedane, ei pruugi ühiskondlikus mõttes vajalik olla. Eelkõige kipub Eestis vajaka jääma tehnilise väljaõppega spetsialistidest ja abipersonalist meditsiini vallas.. Loe lähemalt..

Kas me oleme valmis iseseisvalt säästma?
säästmine
Eesti majapidamiste finantsseis on viimase kümne aasta jooksul paranenud. Ja kuigi eestlaste säästumäärad ning kogunenud hoiuste maht on paranenud, ei ole ometi suurel osal meist tekkinud ühel või teisel põhjusel säästmisharjumust. Loe lähemalt..
Naljanurk

Kaks töölist vestlevad.
"Tead, meie raamatupidaja on petis, aga samas väga õiglane inimene."
"Kuidas nii?" uurib teine.
"Ta petab eranditult kõiki."
Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
4430 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis. 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks kirjutage LOOBUN raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee oma e-posti aadress, millele Te enam pakkumisi ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.