Nr 16, 17. aprill 2024

 

RMP elektrooniline ajakiri NÄDALAKIRI

 
 
 
 

RMP toimetus
Tel: 6 848 110
E-post: rmp@geenius.ee

 

Värske vaatega "Kevadmissioon"

Imeilusad lilleseaded, huvitavad ja sisukad ettekanded, isuäratav söök ja jook - kõike seda pakub igakevadine konverents.

 

Äsja lõppenud Ranno Tingase automaksu ettekandes jäi kõlama, et mida vanem auto, seda maksukulukam ettevõtja jaoks. Eraisikutele rakendub aastakoefitsient. Näiteks maasturi LAND ROVER DISCOVERY 4 (2012 a, 180 kW, 3420 kg) füüsilise isiku aastamaks on 419 eurot, aga juriidilisel isikul 1105 eurot.


Tähelepanelik aga tasub olla hetkel kättesaadavate automaksu kalkulaatorite suhtes, mis annavad erinevaid tulemusi ja ei pruugi sisaldada viimaseid muudatusi.

 

Rõõmsat päeva!

 
 
 
 

Sel reedel, 19.04.2024 KÜ raamatupidamise erisused ning aastaaruanne 2023 (veebis)

 
 

MAKSUNDUS

 
 
 

Magusa joogi maksu seaduse jõustumine lükati aastasse 2026

Riigikokku saadeti magusa joogi maksu seaduse eelnõu, mille eesmärk on vähendada liigset suhkru tarbimist.

 
 
 
 
 
 

Seadusemuudatusega soodustatakse Ukraina toetamist ja muudetakse huviharidusega seotud kulude mahaarvamise õigust

 
 
 
 
 
 

Maksuvabastus väljastpoolt Euroopa Liitu päranduseks saadud isiklikele asjadele

Nt majapidamises kasutatavad tarbeesemed ja seadmed. 

 
 
 
 
 
 

Sotsiaalmaksusoodustus vähenenud töövõimega isiku tööandjale

Tööandja, kelle juures töötab vähenenud töövõimega töötaja saab töötukassalt sotsiaalmaksu soodustust.

 
 
 
 
 
 

Isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise maksmine

Mis tingimustel on võimalik tööandjal maksta töötajale isikliku sõiduauto kasutamise eest maksuvaba hüvitist?

 
 
 
 
 
 

RAAMATUPIDAMINE

 
 
 

Vähemusosaluse eristamine vähemusosanike osaluse muutumisel

Konsolideeritud aruandluse koostamisel jagatakse konsolideeritava üksuse netovara ning aruandeperioodi tulemus kaheks.

 
 
 
 
 
 

Automatiseerimine raamatupidamises - millised on peamised takistused ja kuidas neid ületada?

Ehk on võimalik mõnda protsessidest automatiseerida?

 
 
 
 
 
 

Intervjuu. Raamatupidaja Virge Ratassepp: vahel tuleb ettevõtjale piitsa anda, et asjad korras oleks

Külas käis raamatupidaja ja ettevõtja Virge Ratassepp.

 
 
 
 

Kas tead, et Eestis on audiitortegevuse registri andmetel 339 vandeaudiitorit ja 117 audiitorettevõtjat.

Allikas: Audiitortegevuse portaal ja -register

 
 
 
 
 
 
 
 

TÖÖÕIGUS

 
 
 

Võlaõiguslike lepingute sisuline hindamine

Ei ole harvad olukorrad, kui tööandjad sõlmivad töötajatega lepinguid, mille pealkiri viitab mõnele enamlevinud teenuse osutamise lepingu liigile.

 
 
 
 
 
 

Riigikogus vastu võetud seadus võimaldab pika haiguse ajal töötamist 

Muudatus puudutab aastas keskmiselt 17 000 üle 60 päeva kestva ajutise töövõimetusega töötajat.

 
 
 
 
 
 

Töötukassa abistab erivajadusega inimese tööle võtmisel 

Töötukassa annab töötajale tasuta kasutada töötamiseks vajaliku abivahendi.

 
 
 
 
 
 

Lisanduda võib veel üks riigipüha ja puhkepäev

Menetluses on eelnõu, mille tulemusena muutuks ülestõusmispühade 2. püha riigipühaks ja puhkepäevaks.

 
 
 
 
 
 

Tööinspektsiooni aastaraamat: möödunud aastal registreeriti keskmiselt kaheksa õnnetusjuhtumit päevas 

 
 

KÜSIMUS-VASTUS

 
 
 
 
 

Erivajadusega töötaja toetamine tööle asumisel

Küsimus: erivajadusega isik kandideerib ettevõttesse tööle. Kuidas saab ettevõtja teda toetada? Loe vastust..

 
 
 
 
 
 

Ametniku puhkusetasu arvestamise võimalused

Küsimus: Avaliku teenistuse seaduse alusel töötav ametnik viibib põhipuhkusel 08.-18.01.2024, palga säilimisega. Loe küsimust edasi ja vastust..

 
 
 
 

TÖÖPAKKUMISED

 
 

Tallinna Tehnikaülikool pakub tööd JUHTIVRAAMATUPIDAJALE

 

Saku Läte pakub tööd RAAMATUPIDAJA-krediidispetsialistile

 
 
 
 

ETTEVÕTLUS

 
 
 
 
 

Ärinime broneerimine ja kindla kuupäevaga kande tegemine

Võimalused tekkisid 1. märtsist äriseadustiku 2023-2024 ulatuslike muudatuste viimase paketina.

 
 
 
 
 
 

Kuidas oma ettevõtte vaba raha edukalt juhtida?

Üks lihtsam ja riskivabam võimalus oma vaba raha väärtust hoida on teenida hoiustamise pealt intressi.

 
 
 
 
 
 

SEB jagab kasvavatele ettevõtetele muljetavaldava summa

Eesmärk on aidata kaasa ambitsioonikate ettevõtete rahvusvahelise läbilöögi ja konkurentsivõime kasvule.

 
 
 
 
 
 

Rikkumise ja kahju vahelise põhjusliku seose tõendamine

Kas ebakorrektselt valvekaamerad paigaldanud turvafirma vastutab osaühingule vargusega tekkinud kahju eest?

 
 
 
 
 
 

ERAISIK

 
 
 

Alates 2025. aastast jääb vanaduspensioniealiste maksuvaba tulu 776 eurot kuus püsima

 
 
 
 
 
 

Vastutustundlik laenamine ja selle rikkumise tagajärjed 

Vastutustundlik laenamine on põhimõte, mida krediidi-andja peab järgima tarbijakrediidilepingute sõlmimisel.

 
 
 
 
 
 

Pärandvara inventuuri tulemusel tekib pärandvara nimekiri, mis sisaldab kõiki pärandaja õigusi ja kohustusi 

Pärandi vastu võtnud pärija võib notarile esitada inventuuri nõude.

 
 
 
 
 
 

Iga negatiivse kommentaari eest ei tule määrata kahjuhüvitist 

Iga väärtushinnangu avaldamist ei pea lugema õigusvastaseks.

 
 
 
 

ENIMLOETUD eelmisest Nädalakirjast

 
 
  1. Majandusaasta aruande koostamisel pane tähele
  2. Majandusaasta aruanne kui ettevõtte esindusdokument
  3. Konsolideeritud finantsaruanded: vähemusosaluse eristamine osalusproportsioonide mittemuutumisel
  4. Kevadkampaania: PRO lugemisõigus -20%
  5. Aastaaruande lõplik esitamine ehk mida peab peale allkirjastamist veel tegema

 >> Kõik artiklid

 
 

KÜSIDA VÕIB KÕIKE - RMP toimetusele saadetud küsimus:

Olin tööl täpselt kuu aega ehk katseajal. Töö ei sobinud ja andsin lahkumisavalduse ning 13.03 lubati mulle maksta lõpparve ja puhkuse kompensatsioon. Oskate mulle öelda, kui suur see summa on? Tööleping hakkas kehtima 02.02.2024 ning lõppeb 12.03.2024.

 
 
 
 

RMP Nädalakirja koostas
Triin Omel
triin.omel@geenius.ee

 

Reklaami toimetaja
Anna Maria Naanuri
anna.maria.naanuri@geenius.ee