Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 41, 20. november 2019RMP toimetus

Üks äkiline mõttesähvatus võiks olla igas päevas

Inspiratsioon ei teki üle öö, et kannad mõtet endaga mõnda aega ja lased alateadvusel omas tempos ragiseda. Nii nagu sõna seletus ütleb, on see äkiline mõttesähvatus, algtõuge, mis paneb tegutsema.

Inspiratsioon võib tõsta tuhast, aga paisata ka mutta. Enamasti seostatakse seda loomeprotsessiga, aga tegelikult on ükskõik milline töö looming. Iseasi on muidugi, kas värvid, noodid, numbrid kokku kõlavad või mitte.

Inspiratsiooni tasub leida igast päevast, ka kõige hallimast.

Head lugemist!
RMP.ee toimetus RAAMATUPIDAMINE

Aeg eesmärke seada ja eelarvet koostada
Ettevõtte strateegilise juhtimise üheks oluliseks osaks on korralikult planeeritud eelarve. Strateegilise planeerimise protsessis on see ühtaegu nii sisend kui ka väljund. Eesmärgid ja tegevuskavad, sh eelarveplaanid, mille väljatöötamisse on kaasatud võimalikult lai töötajaskond, võetakse alluvate poolt paremini vastu ning töötajad pühenduvad eesmärkide saavutamisele. Loe lähemalt..

Kõigi ametite kandjad väärivad tunnustamist
Kui aasta raamatupidaja tiitli välja jagamine ellu kutsuti, seati selle eesmärgiks väärtustada raamatupidaja ametit. Nüüd kuus aastat hiljem, kui aasta raamatupidajaks valiti Chemi-Pharm AS finantsjuht Merle Vacker ei ole eesmärk muutunud. Kõnelesime Merle Vackeriga nii tiitlist, töö- ja eraelu tasakaalust kui ka Eesti maksukeskkonnast. Loe lähemalt..

Aitame tudengit! Majandusarvestuse eriala vastavus raamatupidaja tööle

Lõpetamine ja likvideerimine. Aastaaruande lisad, 29. novembril

Sel REEDEL, 22. novembril - MTÜ, KÜ ja SA raamatupidamine. Sihtfinantseerimine. Tulu kajastamine TÖÖÕIGUS

Riskianalüüs - kohustuslik formaalsus või sisuline kasu?
Ettevõtte riskianalüüs näib ebamugava ja tülikana, iseäranis väikeettevõtjale, kellele selle mõte ja vajadus pole alati hoomatav. Riskid on igapäevategevuse loomulik osa, mida alati ei saa vältida, kuid on võimalik juhtida. Seetõttu tuleb välja selgitada töökeskkonna ohutegurid, neid mõõta ja nende mõju hinnata. Loe lähemalt..

Elamisloa saamiseks ei peaks küsima töötukassa luba
Kaubandus-tööstuskoda tegi siseministeeriumile ettepaneku kaotada välismaalaste seadusest nõue, et töötamiseks mõeldud elamisloa väljastamiseks on vaja töötukassa luba. Praegu võib välismaalasele anda elamisloa töötamiseks töötukassast saadud loa alusel. Loe lähemalt..

Ametiühingud ja tööandjad nõustusid 584-eurose alampalgaga

Pankrotihüvitis

Kompromissist ja lepitusest töövaidluskomisjonis

Välismaal töötamise head ja vead

Ohutegurid tekstiilitööstuses - ennekõike tuleb ise hoolikas olla

KAS TEAD, et töövaidluskomisjoni eesmärk on võimaldada võrreldes tsiviilkohtumenetlusega vaidluste lihtsamat ja kiiremat lahendamist. Sestap peavad komisjoni pöördujad arvestama, et kõik vaidlusega seotud kulud tuleb neil endil kanda, mis tähendab, et töövaidluskomisjonis tekkinud menetluskulusid ei saa töötaja välja mõista tööandjalt ega vastupidi.

Allikas: töövaidluse lahendamise seaduse § 16


KÜSIMUSED-VASTUSED

Ettevõtte töötaja saab esitada pankrotiavalduse

Küsimus: kolme töötajaga väikeettevõte täitis tellimusi juulikuuni. Augustikuu eest maksis ettevõtja tööootel töötajatele töötasu alammäära ulatuses. Septembrist alates aga pole tööootel töötajatele midagi makstud. Ettevõtte juht ei vasta telefonile ega e-kirjadele ja väidetavalt on Eestist lahkunud. Kuidas peab käituma, et tööleping lõpetada ja saamata jäänud töötasu saada? Loe vastust..

Tööd ei ole anda, aga töötaja tahaks seda teha, tuleb maksta keskmist töötasu

Küsimus: tean, et tööseisakust tootmismahu vähenemisel on minimaalne etteteatamise aeg 14 päeva. Kui tööseisak on kogu tehases kaks päeva, siis kas nende päevade eest ei maksta töötajale midagi? Ning kas on okei, kui 14 päeva ette teatatakse, et selline olukord võib-olla tekib, kuid kindlalt öeldakse vaid 3 päeva ette? Loe vastust..

Maksumuudatused 2020-2021


 MAKSUNDUS


Tulevast aastast saab enammakstud tulumaksu kohe annetada
Tulevast aastast saavad elektroonse tuludeklaratsiooni esitajad soovi korral tulumaksu tagastamisel kanda oma maksusumma kohe annetusena mittetulundusühingu, sihtasutuse või usulise ühenduse pangakontole. Loe lähemalt..

Riigikogus olid arutelu keskmes maksuküsimused
Maailm on muutunud ja muutub aina kiiremini ning muutuma peab ka maksusüsteem. Kui maksusid muuta, siis vähehaaval, mitte väga palju korraga, sest järsud liigutused on liiga riskantsed. Vähenema peaks tarbimismaksude osakaal ja enam tuleks maksustada pahesid, varasid ning suuremaid tulusid. Loe lähemalt..

Astmeline tulumaks vähendaks ärikeskkonna läbipaistvust

Kuula Vikerraadio saadet Ettevõtlusminutid: e-residentsuse programmi maksutulu ületas 10 miljoni euro piiri


 ETTEVÕTLUS

Nõuanded seaduskuulekale ettevõtjale kaamerate kasutamiseks
Kaamerate kasutamise õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi, pelgalt töötaja nõusolekust ei piisa, mis lubab ettevõtjal vabalt kaameraid paigaldada. Töötajate puhkeruum ei ole kõige sobilikum koht kaamerate paigaldamiseks. Õigus privaatsusele peab säilima. Loe lähemalt..

Turundusraadio: marketing in LinkedIn

Rahandusministeerium uurib krüptovarade reguleerimise võimalusi

Murrame ühe pensionimüüdi

Rmp.ee leiud Riigi Teatajast - 46. nädal 2019


KÜSIMUS-VASTUS

Ettevõtte juhil lasub vastutus riikliku aruandluse korrektse esitamise ees

Küsimus: kes peab esitama Statistikaametile andmeid juhul, kui raamatupidajat ei ole? Loe vastust..


Raamat


  ENIMLOETUD

  1. Eduka auditi ABC

  2. Kuidas saata tasuta e-arveid?

  3. Isikuandmete kajastamine ostutšekil

  4. Kahte head asja korraga ei saa

  5. Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg nihkub kuu võrra edasi  TÖÖPAKKUMINE

Töökuulutus
võtab tööle
RAAMATUPIDAJA-
ÖKONOMISTI


  MAKSUSKOOP


18.-24. november


Sa kas usud või ei usu, igal juhul on sul õigus.

Kolmapäeval tuleb esitada käibemaksu deklaratsiooni vorm KMD ja ühendusesisese käibe aruande vorm VD ning tasuda maks.

Reedel jätkub RMP Eesti OÜ korraldatav raamatupidamise toimkonna juhendite intensiivkursuste sari mittetulundusühingu, sihtasutuse, korteriühistu raamatupidamise teemal. Loe maksuskoopi..  PÜSIVALT KASULIK


Koduomaniku maamaksuvabastus ei laiene äri- ja sotsiaalmaale

Elukoha müügi maksuvabastus  RUTIINIST VÄLJA


Helkur vs. isetehtud toode
helkur
Pimedal ajal on vajalik, et jalakäija ja jalgrattur oleks sõidukijuhtidele nähtav ning enimlevinud ja lihtsaim viis selleks on kanda helkurit või helkurvesti. Loe lähemalt..

Nutiseadmed elupäästjatena
 Nutiseadmed
Nutiseadmete arengu käigus on üha enam hakatud tähelepanu pöörama inimeste kalleimale varale – elule ja tervisele. Juba pea kaks aastat peab uuematel autodel olema eCall süsteem, mis õnnetuse korral abi kutsuks. Loe lähemalt..
Naljanurk

Matemaatika õpetaja kurdab direktorile:
"See klass on küll täiesti rumal. Ma seletasin neile terve tunni, et pool ei saa olla suurem ega väiksem. Aga suurem pool klassist ei saa sellest aru!"
Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
4526 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis. 
 


Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.