Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 36, 17. oktoober 2018RMP toimetus

Visadus viib võidule

Kuidas seletada lapsele visadust? Öelda, et see on sihikindlalt oma eesmärkide poole püüdlemine, viimast jõudu koondades finišisse jõudmiseni jäänud meetrite läbimine või ikka ja jälle heliredeli kordamine. Siiski sisaldab visadus vist erinevaid omadusi.

Sarnaselt on ka ettevõtte juhtimine või raamatupidamise korraldamine või oma maksupaketiga tegelemine kogum erinevaid tegevusi, mille alus või eeldus on ikka ja alati planeerimine.

Visadus viis maksumaksjad võidule, kui riigikohus seni kehtinud maksuvõla sundtäitmise aegumise küsimuse ümber hindas. Siit moraal, esimese tagasilöögi peale ei maksa alati alla anda.

Head lugemist
RMP.ee toimetus TÖÖÕIGUS

Töövõtuleping ja tasu sissenõutavus
Praktikas on sagedased töövõtulepingutest tulenevad vaidlused, kus tellija keeldub lepingujärgseid töid vastu võtmast või töövõtja esitatud arveid aktsepteerimast, kuigi töövõtja hinnangul on kõik lepingujärgsed tööd tehtud. Sellises olukorras on töövõtjal oluline teada oma õigusi, et vajadusel nende eest seista. Loe lähemalt..

Töövahend
Töövahend on masin, seade, paigaldis, transpordivahend, tööriist või muu tööks kasutatav vahend. Enim tööõnnetusi töövahendi kasutamisel juhtub kokkupuutel selle ohtlikult liikuva osaga, näiteks lõikevigastused saekettaga, freesiteraga ning hammasrataste vahele jäänud sõrmede muljumised. Loe lähemalt..

Andmed KOVide töötajate töötasu kohta tuleb teabenõude saamisel väljastada

Maksuhaldur kontrollis ümbrikupalga maksmist Viljandimaal

Masinate hooldamine toimugu elu ja tervist ohtu seadmata

Tööandjatele valmis veebinõu võrdsest kohtlemisest

KÜSIMUSED-VASTUSED

Töötaja mittenõustumine uute ülesannetega tähtajalises lepingus

Küsimus: kas töötaja peab nõustuma teise tööga, kui see ei ole seotud eelnevate tööülesannetega, kuid eeldab tähtajalise lepingu muutmist? Kas kokkulepitud töö puudumise korral, võib pidada seda tööandjapoolseks lepingu oluliseks rikkumiseks ja lõpetada omal algatusel töösuhe ja nõuda TVK kaudu hüvitise väljamaksmist lepingu tähtaja ulatuses? Loe vastust..

UV-kiirgus kui füüsikaline ohutegur

Küsimus: UV-kiirgus ohustab füüsikalise ohutegurina peamiselt väljas töötajaid. Kas on aga ka muid töid, mille puhul tuleks arvestada UV-kiirguse tervist kahjustava mõjuga? Loe vastust..

Ülepiiriline töötamine


 RAAMATUPIDAMINE

Raamatupidaja kutseeksamid 2018. a sügisel
2018. aasta sügisesed raamatupidaja ja vanemraamatupidaja kutseeksamid toimuvad laupäeval, 10. novembril Tallinnas TalTechi majandusteaduskonna majas, Akadeemia tee 3. Loe lähemalt..

Eesti ettevõtted peaks finantspettuste ennetamist parendama
Liis Kivisild uuris oma magistritöös, milliseid finantspettuste ennetamise meetodeid Eesti ettevõtetes kasutatakse ja kas need on raamatupidajate arvates ka efektiivsed. Autor uuris finantspettuste ennetamist ka üldisemalt. Kas Eesti ettevõttele on finantspettused üldse probleemiks või kas finantspettuste sooritamine tulevikus suureneb? Loe lähemalt..

Puuduv aastaaruanne mõjus ettevõtete krediidihinnangule negatiivselt

Aitame tudengit! Raamatupidajate töörahulolu

Uku oktoobri uudiskiri

Eesti raamatupidajate konverents "Teejuht 2019. aastaks" toimub juba järgmisel nädalal

22.-23.11.2018 toimub 2-päevane PRAKTILINE KURSUS:
Konsolideerimisest praktiliselt ja põhjalikult


UKU + RMP.ee


 MAKSUNDUS

Riigikohus muutis varasemat seisukohta maksukohustuste aegumise küsimuses
Riigikohtu erikogu muutis senist praktikat maksuvõlgade sundtäitmise aegumise küsimuses. Kui varasema maksukorralduse seaduse tõlgenduse järgi maksuvõlg sundtäitmisele andes ei aegunud ega lõppenud, siis nüüd leidis riigikohus, et täitemenetluses kohustus siiski aegub. Seda tõlgendusega, et maksuvõla sundtäitmisele andes aegumine katkeb ja algab uuesti järgmise aasta 1. jaanuarist ning aegub seega viie aasta möödudes. Loe lähemalt..

Kuula Kuku Raadio saadet Maksumaksja: piirikaubanduse uuringu tulemused

Maksukalender - olulised maksu- ja deklaratsiooni kuupäevad

Augustis tasuti 9,4 protsenti rohkem makse kui mullu samal kuul

KÜSIMUS-VASTUS

Töölepingulise töötaja abikaasa ja lapse rahaline toetus

Küsimus: ettevõtte töölepinguline töötaja sureb raske haiguse tagajärjel. Ettevõte soovib ühe aasta jooksul rahaliselt toetada surnud töötaja alla kolmeaastase lapsega abikaasat. Kas sellisel juhul on tegemist annetuse või kingitusega, millelt peetakse kinni tulumaks? Või on tegemist erisoodustusega, kuna tegu on töötaja pereliikmega? Loe vastust..

KAS TEAD, et kõige kiirema ülevaate uuematest RMP.ee veebilehele lisatud uudistest, artiklitest ja koolitustest saad, kui kasutad RSS-uudisvoogu.

Vaata RMP.ee RSS aadresse: RMP.ee ja RSS lingid SEADUS/EELNÕUD


RMP.ee leiud Riigi Teatajast - 41. nädal 2018

Küberturvalisuse seadus - kellele ja miks
Euroopa Liidu tasandil on võetud eesmärgiks tagada ühtlaselt kõrge süsteemide turvalisus ja liikmesriikide ning erinevate sektorite koostöö küberturvalisuse tõstmiseks, mis sõltub suuresti tehnoloogilistest lahendustest, on määrava tähtsusega tehingute igapäevases toimimises ja konkurentsivõimelise majanduse tagamisel. Loe lähemalt..Tulevikus võivad ema ja isa üheaegselt vanemapuhkust võtta


 Uued raamatud RMP.ee E-POES

Raamat

Raamat

Raamat

Raamat
Head kombed. Lihtne etikett ja käitumisjuhised
Emotsionaalne paindlikkus
Krüptovara Kõigutamatu


 ETTEVÕTLUS


Oktoobri lõpust ei saa e-maksuametis kasutada Danske pangalinki
Maksu- ja tolliamet loobub oktoobri lõpus Danske panga makselingi kasutamisest e-maksuametis. Loe lähemalt..

Mis maksab artisti nimi?
Samamoodi nagu artisti looming või lavashow on ka artisti lavanimi üks kõige väärtuslikumatest varadest, mille järgi teda tuntakse ja mis on tema brändi kui terviku lahutamatu osa. Ometi mõeldakse kaubamärgi registreerimisele alles siis, kui on ilmnenud probleemid näiteks seoses sellega, et keegi teine on sama nime kasutama hakanud. Loe lähemalt..

Algas menetlus Krimmi reise korraldanud firmade suhtes

Ettevõtjad võiksid aktiivsemalt investeerida

Kuula Vikerraadio saadet Ettevõtlusminutid: ettevõtlusõppe abimaterjalid

Kuulake Marketingi Instituudi saadet Turundusraadio: turundustäht oktoobris 2018

KÜSIMUS-VASTUS

Ettevõtte põhikirjast tulenev reservkapitali nõue

Küsimus: ettevõtte põhikirjas on punkt, et kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 10% osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist. Ettevõte on kasumis juba mitu aastat, kuid reservkapitali kandeid tehtud pole, kuigi põhikirjast tulenevalt on see kohustuslik. Kas see tuleb siis teha kõige viimase kinnitatud majandusaasta aruande alusel? Loe vastust..

Maksumuudatused


 ÜLDMAJANDUS


Oodates majanduskriisi

Eesti majandus on heas tasakaalus ning selle temperatuur on mõõdukas

IT-süsteemide uuendamata komponendid võivad ID-kaardid lukustada

ID-kaardi kasutamine on uues Google Chrome’is häiritud
Dividendid


  ENIMLOETUD

  1. Eraisikuna soetatud kaubad ettevõtte maksuarvestusse

  2. Korteriühistu kassapõhine raamatupidamine

  3. Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti saatmine tellijale

  4. Juhendid rahapesu kahtlusega tehingute tunnuste kohta

  5. Kui töökoha asemel on tööülesanded: kas paindlik töö või hall majandus  PÜSIVALT KASULIK


Töövõtuleping ja sellega seonduvad riskid

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse  MAKSUSKOOP


15.-21. oktoober 2018


Hobust õpid tundma temaga ratsutades, inimest temaga koos töötades.

Päikeselised ja veidi karged sügishommikud pakuvad rõõmsat meelt ning indu tegusaks töönädalaks.

Olgugi, et käibedeklaratsiooni ja tasumisele kuuluva käibemaksu ning ühendusesisese käibe aruande VD esitamise tähtaeg on järgmise nädala esmaspäeval, siis ettevalmistustöö on võimalik ära teha juba sel nädalal. Järgmisel esmaspäeval ei tohi unustada ka isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osa IV täitmist ja esitamist.

Täna, 17. oktoobril on käes keskkonnatasude (jäätmete saastetasu, välisõhu saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu, maavara kaevandamisõiguse tasu) kvartaalse deklareerimise ja tasumise tähtaeg. Loe maksuskoopi..  TÖÖPAKKUMINE
Töökuulutus
võtab tööle
FINANTSJUHI

Töökuulutus
võtab tööle
RAAMATUPIDAJA  RUTIINIST VÄLJA


Liikluskindlustus ei kehti praami peal, aga kus veel
Liikluskindlustus
Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus ja kõik liiklusregistris registreeritud sõidukid peavad olema kindlustatud. See kindlustusliik kehtib justkui igal pool liikluses, kuid tegelikult on seaduses loetletud kindlad olukorrad, kus liikluskindlustus ei kehti. Loe lähemalt..

Inimesed on valmis usaldama robotitele vaid osa töödest
Robotid
Suur hulk inimesi usaldaks lihtsamate ülesannete nagu kodu korrastamise või pakkide kohaletoimetamise robotite hoolde. Kuid vähesed inimesed jätaks robotite teha väga isiklikke või keerulisi otsuseid eeldavaid ülesandeid. Loe lähemalt..

Küsi korstnapühkimise akti, et saada kahju korral hüvitist
Korstnapühkimine
Vaatamata sellele, et korstnaid võib puhastada igal ajal, on sügis korstnapühkijatele siiski kõige aktiivsem periood. Tahmane töö tuleb teha kõigis kodudes, kus on küttekolded. Loe lähemalt..
Naljanurk

Kuidas seletada lapsele maksude olemust ja suurust? Selleks kasuta kausitäit jäätist ja hakka selgitama.
"See kausitäis jäätist on summa, mille tööandja sinu töö eest rahas välja käib."
Söö jäätisest ära sotsiaalmaksu osa 33% ja tööandja töötuskindlustusmakse osa 0,8%.
"Ülejäänu on bruto töötasu ehk summa enne ülejäänud maksude mahaarvamist."
Siis söö ära kogumispensioni 2% ja töötaja töötuskindlustusmakse 1,6% jagu jäätist. Seejärel ampsa jäätisest veel 20% suurune tulumaksu osa.
"See väike ports, mis nüüd kausis alles on, on see, mille sa palgana kätte saad."
Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
4 354 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis. 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks kirjutage LOOBUN raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee oma e-posti aadress, millele Te enam pakkumisi ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.